AANMELDEN

Ons koor repeteert iedere donderdag van 19.45 uur tot 22.00 uur in het wijkcentrum De Schelf te Almelo. Van iedereen die aan ons koor verbonden is, wordt verwacht dat zij meedoet aan zoveel mogelijk repetities en optredens. Hiermee kunnen wij de kwaliteit van ons koor waarborgen.

Andrea Klooster is een gekwalificeerde dirigent die ons de fijne kneepjes van het zingen in een koor bijbrengt.

Aanmeldprocedure:

U kunt natuurlijk altijd een keertje een repetitie bijwonen om te kijken en te ervaren of het iets voor u is.

Op het emailadres, info@deschellevissen.nl, kunt u dat aangeven, zodat wij u kunnen verwelkomen.

Wanneer u zich aanmeldt via het aanmeldformulier hieronder, neemt de ledenadministratie contact met u op.

Na een paar repetities wordt er een stemtest afgenomen om te kijken of u tot de sopranen, alten of bassen behoort.

U bent dan lid van een enthousiast, ambitieus en sociaal koor.